Privacy


AVG


De Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt 25 Mei 2018 inwerking.


Wij streven ernaar om de nieuwe regels zo goed mogelijk te implementeren.


Onderstaande verklaring is onderdeel van de nieuwe wetgeving. Vragen over de verplichtingen en/of implementatie van de AVG binnen de Van Ostade Garage kunt U stellen aan info@ostadegarage.nl
PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING


Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zullen vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.
CATEGORIE PERSOONSGEGEVENS


Door gebruik te maken van onze website en het bezoeken van onze garage laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons verstrekt worden om te verwerken.


Gegevens die wij kunnen verzamelen;


� Naam, adres, woonplaats


� Geslacht


� E-mailadres


� Telefoonnummer


� Tijdstip van afspraken


� Betalingsgegevens
GRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING


Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dit doen op basis een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze klanten over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening, artikel 6 lid 1 sub f van de AVG


DOELEINDEN GEGEVENSVERWERKING


De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinden indien van toepassing:


� Het opstellen en bijhouden van uw dossier en onderhoudsgegevens


� Het registreren van aankopen van producten


� Het inplannen van een afspraak


� Het uitvoeren van reparaties en uitvoeren van APK keuring


� De gegevens van uw kenteken


� Het bijhouden van door u aangegeven voorkeuren


� Het verbeteren van onze dienstverlening


� Het uitvoeren van overige, door u gevraagde diensten


VERSTREKKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN


Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.
BEWAARTERMIJNEN


Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookie verklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Wij hanteren een bewaartermijn van tien jaar.
BEVEILIGINGSMAATREGELEN


De Van Ostade Garage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongewenste wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen van misbruik zijn, neem dan contact op via info@ostadegarage.nl
UW RECHTEN


Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. U kunt uw toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt een verzoek aan ons kenbaar maken door een email te sturen naar info@ostadegarage.nl
HET GEBRUIK VAN COOKIES


Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies.


Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op het device van de bezoeker.


Wij maken alleen gebruik van een First Party cookie noodzakelijk om de website te laten functioneren. Wij maken geen gebruik van Third Party cookies..